KOULUTUS 

Fysioterapeutti | Jyväskylän ammattikorkeakoulu - 2015

Aikuiskouluttajan/ -opettajan pätevyys | Opettajan pedagogiset opinnot 60 op  | Jyväskylän yliopisto -2020

Psykologi (PsM) | Jyväskylän yliopisto | -2022

Terveystieteiden maisteri (TtM- terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma) | Jyväskylän yliopisto | Kesken - valmistuminen  12 / 2022


KURSSIT JA LISÄKOULUTUKSET


Sertifiointikoulutus henkilöarviointimenetelmistä | Cut-e (Aon) Assesment -2020

Mielenterveyden ensiapu 1  | Suomen Mielenterveysseura -2018

Mielenterveyden ensiapu 2 | Suomen Mielenterveysseura -2018 

Mielenterveysomaisen tukihenkilön peruskurssi |FinFami ry - 2017

Käyttäytymisen muutos ja sen tukeminen- arvo- ja hyväksyntäpohjainen ohjausmalli (HOT)  | LIKES  - 2015

Myötätuntokeskeinen terapia ja myötätuntokeskeisiä menetelmiä -syventävä puolen vuoden koulutus ammattiauttajille - valmis 1/2023


KOKEMUS

Koulutukseltani olen psykologi (PsM), fysioterapeutti, aikuisopettaja ja pian valmistuva terveystieteiden maisteri (TtM). Minulta löytyy pitkä työkokemus eri työtehtävistä ja erilaisten ikä- ja asiakasryhmien parista. Tällä hetkellä työskentelen päivätyökseni psykologina ja sen lisäksi yrittäjänä mm. kouluttaen, opettaen, asiantuntijana toimien, ja  psykologin iltavastaanottoa tehden. Fysioterapeuttina olen työskennellyt sekä yksityisellä sektorilla työikäisten ja ikääntyneiden parissa että erityishuollossa erityistä tukevia tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten (mm. kehitysvammat, autismikirjon häiriöt ja vaativat psykiatriset häiriöt) kanssa. Kouluttautuessani fysioterapeutiksi olen puolestaan työskennellyt ohjaajana useissa eri psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoavissa kehitysvammaisten  nuorten ja nuorten aikuisten yksiköissä. Opiskellessani psykologiksi sekä terveystieteiden maisteriksi olen fysioterapeutin työtehtävien ohella työskennellyt ohjaajana lastensuojelun sijaishuollon psykiatrisissa vaativan laitoshoidon yksiköissä lasten ja nuorten kanssa. 

Opinnäytetyöni fysioterapiaopinnoissa olen tehnyt hyväksymis- ja omistautumisterapian (ACT, HOT) menetelmien hyödyntämisestä elintapaohjauksessa erityisesti motivaation ja pysyvän käyttäytymisen muutoksen näkökulmasta. Opinnäytteeni (2015) yhteydessä olenkin käynyt LIKESin pilottikoulutuksen hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien soveltamisesta elintapaohjaukseen ja soveltanut näitä menetelmiä toiminnallisen opinnäytteeni yhteydessä toteutettuun nuorten aikuisten ryhmään. Vuoden 2015 jälkeen olen käyttänyt hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä aktiivisesti työssäni, ja nykyisin koulutan menetelmiä eteenpäin muille ammattilaisille.

Psykologian pro gradu -tutkielmassani olen käsitellyt aivovasteita tuntoärsykkeissä (kvantitatiivinen tutkimus) ja vielä tekeillä olevassa terveystieteiden pro gradu -tutkielmassa (kvalitatiivinen tutkimus) jatkan hyväksymis- ja omistautumisterapian ja erityisesti tunteiden tutkimista osana elämäntapamuutosprosessia. Muita laajoja kehittämis- ja seminaaritöitä olen tehnyt mm. fysioterapeuttiopiskelijoiden reflektiotaitojen kehittämisestä ja mielenterveyskuntoutuksesta osana monimuotoista kuntoutusta. 

Aikuiskouluttajan eli opettajan pedagogiset opintoni olen suorittanut vuonna 2020 osana terveystieteiden maisterin opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot antavat minulle pätevyyden toimia opettajana ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Aikuiskoulutuksen näkökulma on opettajan opinnoissa ollut laaja-alainen eli se koskee kaikkia aikuisiin kohdistuvan työn alueita, joissa on kyse oppimisen ohjaamisesta. 

Lisäksi vapaaehtoistyöt ja järjestötoiminta ovat olleet minulle tärkeitä tehtäviä vuosien varrella. Olen toiminut esimerkiksi vapaaehtoisena mielenterveysomaisen tukihenkilönä FinFami ry:n kautta kahdenvälisessä tukisuhteessa ja vetänyt omaisille suunnattua hyvinvointiryhmää. 
Parhaiten minuun ja ajatuksiini pääset tutustumaan henkilökohtaisella Instagram-tililläni, jonne jaan elämääni ja arkeani tutkitun tiedon ohella.


LISÄKSI VOIT TUTUSTUA MINUUN TÄÄLLÄ:

EMMISTÄ SANOTTTUA

"Emmi on kouluttajana asiantunteva, innostava, selkeä ja helposti ymmärrettävä -- yhteistyön tekeminen Emmin kanssa on ollut erittäin helppoa ja vaivatonta."


-Koulutuksen tilaaja


"Emmi oli asiantunteva, kannustava ja luotettava, ja hänen kanssaan oli ilo työskennellä!"


-Yksilöasiakas


"Suuri kiitos tästä kuuluu Emmin lujalle ammattitaidolle sekä kokonaisvaltaiselle ja empaattiselle tavalle kohdata, ymmärtää ja lempeästi johdatella toista hänen elämäntilanteessaan ja voinnissaan."


-Yksilöasiakas