YKSILÖVALMENNUKSET


VALMENNUSPAKETIT:

Parempaa palautumista -yksilövalmennus

Koetko palautumisesi puutteellisena? Huomaatko, että kerta toisensa jälkeen löydät itsesi tilanteesta, jossa olet väsynyt ja kuormittunut, mutta et tunnista palautumisen tarvetta ajoissa? Oletko ehkä huomannut ja oppinut jo tunnistamaan palautumisen tarpeesi, mutta ohitat sen helposti? Parempaa palautumista -valmennus on sinulle, joka pohdit esimerkiksi tällaisia palautumisen ja jaksamisen teemoja arjessasi ja haluat käsitellä niitä syvällisesti ja laaja-alaisesti ammattitaitoisen valmentajan kanssa. Tämän valmennuksen tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa itsetuntemustasi palautumiseen liittyvistä tekijöistä (mikä kuormittaa, miten tunnistan ja katkaisen ylivireystilan, mistä jatkuva kuormittumisen kierre mahdollisesti johtuu), kirkastaa arvoja (millaista elämää haluan elää), harjoitella itsemyötätuntoa ja armollisuutta itseä kohtaan, sekä työskennellä niiden ajatusten ja tunteiden kanssa, jotka aiheuttavat kuormitusta arjessa.

Valmennus sisältää viisi valmennustapaamista, joista jokaisella käsitellään tiettyä palautumisen teemaa ja pohditaan sitä keskustelujen sekä hyväksyntä- ja arvopohjaisten harjoitteiden avulla. Valmennustapaamisten lisäksi valmennukseen kuuluu yksilöllisiä kotiharjoitteita ja valmentajan tuki sähköpostitse.

Valmennuksen sisältö ja teemat:

1. tapaaminen: alkuhaastattelu/ palautumisanalyysi, kokonaiskuormittuneisuus, merkityksellinen elämä

2. tapaaminen: arvotyöskentelyn jatkaminen, aikaisemmat ratkaisuyritykset ja niiden toimivuus palautumisessa

3. tapaaminen: ajatukset ja tunteet kuormittajina -kuinka irrottautua psykologisesti. Mielen esteajatukset ja niiden kanssa työskentely, tietoisuus omista ajatuksista ja tunteista

4. tapaaminen:itsemyötätunto ja armollisuus itseä kohtaan, rajat ja niiden asettaminen

5. tapaaminen: konkreettiset teot, uusi elämäntapani suheessa palautumiseen, loppukeskustelu

Hinta: 350e

Kesto: 5 x 45 min (aloituskerta 60min)

Toteutus: etäyhteydellä

Kohti pysyvää muutosta -yksilövalmennus

Koetko, että tiedät jo mitä sinun tulisi käytännön tasolla tehdä muutoksesi eteen, mutta et kuitenkaan saa konkreettisesti toimittua niin? Huomaatko, että ajatuksesi ja tunteesi muodostuvat usein esteeksi tavoitellessasi sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita? Kohti pysyvää muutosta -valmennus on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea ja apua elämäntapamuutokseesi erityisesti edellä kuvailluissa tilanteissa.  Kohti pysyvää muutosta -valmennuksessa vahvistetaan juuri niitä taitoja, joiden tiedetään tutkimusten perusteella vaikuttavaan psykologiseen joustavuuteen ja pysyvään käyttäytymisen muutokseen. Valmennuksen tavoitteena on sellaisten uusien taitojen opettelu suhteessa ajatuksiin ja tunteisiin (mm. mielen tuottamien esteajatusten tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely), että pystyt tulevaisuudessa toteuttamaan arvojesi mukaisia tekoja ja näin edistämään haluamaasi muutosta ja tavoitetta. Kohti pysyvää muutosta -yksilövalmennus sisältää viisi valmennustapaamista ja valmennuksessa elämäntapamuutosta lähestytään ajatusten ja tunteiden sekä mielen luomien esteajatusten näkökulmasta. Valmennustapaamiset koostuvat avoimesta keskustelusta, kokemuksellisista harjoitteista ja räätälöidyistä tehtävistä. Valmennustapaamisten lisäksi valmennukseen kuuluu yksilöllisiä kotiharjoitteita ja valmentajan tuki sähköpostitse.

Valmennuksen sisältö ja teemat:

1. tapaaminen: terveyskäyttäytymisnanalyysi tai tilanneanalyysi, turvallinen valmennussuhde

2. tapaaminen: aikaisemmat ratkaisuyritykset ja niiden toimivuus, tietoisuus omista ajatuksista ja tunteista, hyväksynnän harjoittaminen

3. tapaaminen: arvotyöskentely ja motivaatio, tietoisuustaidot hyvinvoinnissa

4. tapaaminen: mielen luomat esteajatukset ja niiden kanssa työskentely

5. tapaaminen: uusi elämäntapani, muutosprosessin reflektointi, loppukeskustelu

Hinta: 350e

Kesto: 5 x 45 min (aloituskerta 60min) 

Toteutus: etäyhteydelläILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN TÄSTÄ:

Tällä lomakkeella pääset ilmoittautumaan mukaan Parempaa palautumista- ja Kohti pysyvää muutosta valmennuksiin. Ilmoittautumisen jälkeen otan sinuun yhteyttä sähköpostitse ja sovimme yhteisesti valmennuksen etenemisestä ja aikatauluista. 

Valmennuksista täytetään ennen valmennusten alkamista valmennussopimus sekä esitietolomake turvallisen ja laadukkaan valmennuksen takaamiseksi. Lasku valmennuksista lähetetään vasta valmennussopimuksen täyttämisen jälkeen ja maksuaikaa laskulla on 14 vuorokautta. Valmennustapaamisia on mahdollista sopia arkipäiville aikavälille 8.00- 20.00. Myös viikonlopputapaamiset ovat mahdollisia.  Valmennus toteutetaan etäyhteydellä salasanalla suojatussa videotapaamispalvelussa.


Lämpimästi tervetuloa valmennukseen! Otathan minuun yhteyttä yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin info@emmiarponen.com kautta, jos sinulla herää mitä tahansa kysyttävää valmennuksista.
 


Kuka sinua valmentaa?

Valmentajana toimin minä, Emmi Arponen, fysioterapeutti (AMK), aikuiskouluttaja sekä loppuvaiheen psykologian ja terveystieteiden maisteriopiskelija. Valmistun sekä psykologiksi että terveystieteiden maisteriksi kuluvan vuoden 2021 aikana Jyväskylän yliopistosta (huomioithan siis, että en tarjoa valmennusta vielä valmiina psykologina, vaikka opintoni ovatkin aivan loppusuoralla). Fysioterapian, terveystieteiden ja psykologian opintojen lisäksi olen työskennellyt pitkään useiden eri asiakas- ja ikäryhmien kanssa, sekä lisäkouluttautunut mm. hyväksyntä- ja arvopohjaisen menetelmän soveltamisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisätietoja koulutustaustastani ja kokemuksestani pääset lukemaan täältä.

Työskentelyotteeni valmentajana nojaa tutkitusti tehokkaisiin menetelmiin ja kunnioittavaan, avoimeen keskusteluun. Pyrin huomioimaan jokaisen valmennettavan yksilölliset tarpeet ja valitsemaan käytettävät työskentelymenetelmät näiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Minulla on pitkä työkokemus käytännön asiakastyöstä ja yhdistän työhöni menetemiä kaikilta hyvinvoinnin osa-alueilta. Valmentajana olen lämmin, kannustava, sekä juuri sinun toiveitasi ja tarpeitasi kunnioittava. Ajattelen, että valmennuksessa on ennen kaikkea kyse jokaisen valmennettavan henkilökohtaisesta prosessista, johon valmentajana pyrin tuomaan uusia näkökulmia kokonaisvaltaisen sekä laajan osaamiseni ja ammattitaitoni avulla. Uskon, että lämmin ja hyväksyvä kohtaaminen sekä turvallinen valmennusilmapiiri ovat avaimia hyvään ja onnistuneeseen valmennukseen.

JOTAIN MUUTA?

Jos valmiiksi suunnitellut valmennuspaketit eivät vastanneet tarpeitasi, voimme räätälöidä yksilövalmennuksen haluamasi aihealueen ympärille. Valmennukseeni voit tulla mm. seuraavissa tilanteissa: pohdit arvojasi ja elämääsi, haluat vinkkejä stressin ja vireystilan säätelyyn, tarvitset työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvointisi/ työhyvinvointisi tueksi tai haluat työskennellä  motivaatiosi sekä ajatustesi ja tunteidesi kanssa. Jos haluat räätälöidyn valmennuspaketin, ota minuun yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta ja keskustellaan aiheesta lisää!

Hinnasto:

Yksi tapaaminen / alkukartoitus

Yksi tapaaminen soveltuu parhaiten alkukartoituksen tekemiseen tai tilanteeseen, jossa kaipaat lyhyttä konsultaatiota tai ajatusten vaihtoa valmentajan kanssa

75€/60min

Kolme tapaamiskertaa valmentajan kanssa (3 x 45min)

Kolme tapaamista soveltuu tilanteeseen, jossa kaipaat selkeyttä ajatustesi ja tunteidesi kanssa työskentelyyn, mutta olet jo jäsennellyt ja pohtinut omaa tilannettasi ja tarpeitasi jonkin verran itse. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tarve arvojen selkiyttämiseen, motivaatiotyöskentely sekä ajatusten ja tunteiden kanssa tapahtuva työskentely. 

210

Viisi tapaamiskertaa valmentajan kanssa (5 x 45 min) 

Viisi tapaamista soveltuu tilanteeseen, jossa haluat työskennellä pitkäkestoisemmin valmentajan kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi elämäntapamuutoksen psykologisten tekijöiden kanssa työskentely sekä yleiseen hyvinvointiin tai työhyvinvointiin liittyvät kokonaisvaltaisemmat teemat, joiden pohtimiseen koet tarvitsevasi enemmän tukea. 

350€