Koulutukset, luennot & työpajat


Laadukas & asiantunteva koulutus

Tarvitseeko työyhteisösi tai yrityksesi laadukasta ja asiantuntevaa koulutusta, luentoa tai työpajaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, psykologian tai mielenterveyden teemoista? Minulta löytyy aikuiskouluttajan eli korkeakouluopettajan pätevyys ja olen tehnyt opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Jyväskylän yliopistoon. Koulutan, luennoin ja vedän työpajoja aktiivisesti mm. erilaisille yrityksille, hankkeille ja tapahtumille, sekä opetan korkeakouluissa. 

Koulutan mielelläni tutkittuun tietoon pohjaten, laadukkaasti ja mukaansatempaavasti erilaisista psykologian, mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin teemoista. 


Useita eri teemoja

Minulta on tilattu koulutuksia mm. seuraavista aiheista: palautuminen ja jaksaminen, ajatustyöläisen hyvinvointi, pysyvä käyttäytymisen muutos ja sen tukeminen, elämäntapamuutoksen psykologia, terveyskäyttäytymisen muutos, psykologinen turvallisuus työyhteisössä, arjen ajankäyttö ja valinnat hyvinvoinnin tukena, mielen taidot ja niiden harjoittelu, arvot ja omannäköinen elämä sekä elämänmyönteisyys ja kiitollisuus.

Olen luonut valmiiksi kolme koulutuskokonaisuutta, jotka sopivat hyvin esimerkiksi osaksi yrityksen työhyvinvointi- tai kehittämispäivää. Voimme myös räätälöidä koulutuksen haluamastanne teemasta. Jos haluat räätälöidyn koulutuksen, otathan minuun yhteyttä sivun alareunasta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta ja kerrot lisää toiveistasi.


"Emmi on kouluttajana asiantunteva, innostava, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Hän pystyy käsittelemään asioita tutkittuun tietoon ja kokemuksiin pohjautuen monipuolisella ja kiinnostavalla tavalla. Yhteistyön tekeminen Emmin kanssa on ollut erittäin helppoa ja vaivatonta - hän on nopeasti oivaltanut tarpeemme ja toiveemme, ja osannut tuottaa toivotun lopputuloksen erinomaisesti. Tulemme jatkamaan yhteistyötä jatkossakin."


-Koulutuksen tilaaja

Valmiit kokonaisuudet

PAREMPAA PALAUTUMISTAParempaa palautumista -koulutuksessa tutustutaan palautumiseen mm. vireystilan, kokonaiskuormituksen, uupumuksen ja psykologisen irrottautumisen näkökulmista. Koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin palautumisen psykologiasta sekä omakohtaistaa palautumiseen liittyviä teemoja erilaisten harjoitteiden ja ryhmäkeskustelun kautta. Koulutuksessa jokainen pääsee luomaan itselleen henkilökohtaisen palautumissuunnitelman ja määrittelemään kokonaiskuormituksensa tason. Koulutusmateriaali jää osallistujien käyttöön koulutuksen jälkeen.


KOHTI PYSYVÄÄ KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA


Kohti pysyvää käyttäytymisen muutosta -koulutuspaketissa käydään läpi arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan pohjautuen pysyvän käyttäytymisen muutoksen taustalla vaikuttavia psykologisia tekijöitä (mm. tunteet, käsitykset itsestä, esteajatukset ja epämiellyttävän sietäminen). Paketti sisältää yksin ja ryhmässä toteutettavia pohdintatehtäviä sekä kokemuksellisia harjoitteita. Tavoitteena on nostaa esiin psykologisia tekijöitä muutoksen taustalla ja lisätä osallistujien itsetuntemusta omaan muutokseen tai sen esteisiin vaikuttavista tekijöistä. Koulutusmateriaali jää osallistujien käyttöön koulutuksen jälkeen.

AJATUSTYÖLÄISEN JAKSAMINEN JA PALAUTUMINEN


Ajatustyöläisen jaksaminen ja palautuminen -koulutuspaketissa käsitellään ajatustyön kuormittavuuden erityispiirteitä, kuten keskeytyksiä, sirpaleisuutta ja aivojen kuormittumista vaativassa asiantuntijatyössä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään kattavasti erilaisia keinoja vaikuttaa näihin ajatustyön kuormitustekijöihin, sekä palautumisen edistämiseen. Koulutus sisältää osallistujien omaa reflektioita aiheesta, sekä työyhteisössä tehtävää pohdintaa työn konkreettisista järjestelyistä palautumisen tukemiseksi ajatustyöläisen näkökulmasta. Koulutusmateriaali jää osallistujien käyttöön koulutuksen jälkeen.


"Oli aivan loistava workshop! Yleensä kyllästyn ja vilkuilen puhelinta tms, mutta nyt sille ei ollut tarvetta. Päinvastoin, halusin kuulla joka sanan!" 


Parempaa palautumista -koulutukseen osallistuja

Jätä tarjouspyyntö tästä

Tällä lomakkeella voit tilata valmiin koulutuspaketin tai jättää tarjouspyynnön räätälöidystä koulutuksesta, luennosta tai työpajasta. Lomakkeen täyttämisen jälkeen otan sinuun yhteyttä sähköpostitse. Koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen laajuuden ja osallistujamäärän perusteella.