Kuka?


Emmi Arponen

Koulutukseltani olen psykologi, fysioterapeutti, aikuiskouluttaja /-opettaja ja terveystieteiden maisteri. Ensisijaisesti olen ammatti-identiteetiltäni kuitenkin psykologi. Uskon myötätuntoiseen kohtaamiseen, keskeneräisyyteen ja inhimillisyyden voimaan.  Autan työssäni ihmisiä kohtaamaan hankalia tunteita ja asioita, sekä löytämään keinoja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseksi. Minulla on päivätyö psykologina, ja tämän lisäksi pidän yksityistä psykologin iltavastaanottoa, koulutan ja luennoin, sekä tuotan asiantuntijasisältöä sosiaalisiin medioihin. 

Työni tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmismielestä ja sen moninaisuudesta, sekä edistää mielen taitojen vahvistumista, mitkä näen ennen kaikkea elämisen taitoina.


Koulutukset

FYSIOTERAPEUTTI

 

PSYKOLOGI (PsM)


TERVEYSTIETEIDEN 

MAISTERI & OPETTAJA (TtM)


Kurssit ja ammatillinen lisäkoulutus


  • Myötätuntokeskeinen terapia ja myötätuntokeskeisiä menetelmiä -syventävä puolen vuoden koulutus ammattiauttajille 
  • Käyttäytymisen muutos ja sen tukeminen- arvo- ja hyväksyntäpohjainen ohjausmalli (HOT)  | LIKES
  • Mielenterveysomaisen tukihenkilön peruskurssi |FinFami ry 
  • Mielenterveyden ensiapu 1 | Suomen Mielenterveysseura 
  • Mielenterveyden ensiapu 2 | Suomen Mielenterveysseura 
  • Sertifiointikoulutus henkilöarviointimenetelmistä | Cut-e (Aon) Assesment 


Kokemus

Koulutukseltani olen psykologi (PsM), fysioterapeutti, sekä terveystieteiden maisteri ja opettaja (TtM). Minulta löytyy pitkä työkokemus eri työtehtävistä ja erilaisten ikä- ja asiakasryhmien parista. Tällä hetkellä työskentelen päivätyökseni psykologina ja sen lisäksi yrittäjänä mm. kouluttaen, opettaen, asiantuntijana toimien, ja  psykologin iltavastaanottoa tehden. Fysioterapeuttina olen työskennellyt sekä yksityisellä sektorilla työikäisten ja ikääntyneiden parissa että erityishuollossa erityistä tukevia tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten (mm. kehitysvammat, autismi ja psykiatria) kanssa. Kouluttautuessani fysioterapeutiksi olen puolestaan työskennellyt ohjaajana useissa eri psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoavissa kehitysvammaisten  nuorten ja nuorten aikuisten yksiköissä. Opiskellessani psykologiksi sekä terveystieteiden maisteriksi olen fysioterapeutin työtehtävien ohella työskennellyt ohjaajana lastensuojelun sijaishuollon psykiatrisissa vaativan laitoshoidon yksiköissä lasten ja nuorten kanssa. 

Opinnäytetyöni fysioterapiaopinnoissa olen tehnyt hyväksymis- ja omistautumisterapian (ACT, HOT) menetelmien hyödyntämisestä elintapaohjauksessa erityisesti motivaation ja pysyvän käyttäytymisen muutoksen näkökulmasta. Opinnäytteeni (2015) yhteydessä olenkin käynyt LIKESin pilottikoulutuksen hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien soveltamisesta elintapaohjaukseen ja soveltanut näitä menetelmiä toiminnallisen opinnäytteeni yhteydessä toteutettuun nuorten aikuisten ryhmään. Vuoden 2015 jälkeen olen käyttänyt hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä aktiivisesti työssäni, ja nykyisin koulutan menetelmiä eteenpäin muille ammattilaisille.

Psykologian pro gradu -tutkielmassani olen käsitellyt aivovasteita tuntoärsykkeissä (kvantitatiivinen tutkimus) ja terveystieteiden pro gradu -tutkielmassa (kvalitatiivinen tutkimus) olen jatkanut hyväksymis- ja omistautumisterapian ja erityisesti affektiivisten eli tunnepohjaisten tekijöiden tutkimista osana elämäntapamuutosprosessia. Muita laajoja kehittämis- ja seminaaritöitä olen tehnyt mm. fysioterapeuttiopiskelijoiden reflektiotaitojen kehittämisestä ja mielenterveyskuntoutuksesta osana monimuotoista kuntoutusta.

Aikuiskouluttajan eli opettajan pedagogiset opintoni olen suorittanut vuonna 2020 osana terveystieteiden maisterin opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot antavat minulle pätevyyden toimia opettajana ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Aikuiskoulutuksen näkökulma on opettajan opinnoissa ollut laaja-alainen eli se koskee kaikkia aikuisiin kohdistuvan työn alueita, joissa on kyse oppimisen ohjaamisesta.

Lisäksi vapaaehtoistyöt ja järjestötoiminta ovat olleet minulle tärkeitä tehtäviä vuosien varrella. Olen toiminut esimerkiksi vapaaehtoisena mielenterveysomaisen tukihenkilönä FinFami ry:n kautta kahdenvälisessä tukisuhteessa ja vetänyt omaisille suunnattua hyvinvointiryhmää.


Parhaiten minuun ja ajatuksiini pääset tutustumaan henkilökohtaisella Instagram-tililläni, jonne jaan ajatuksiani ja arkeani tutkitun tiedon ohella.

Asiakaspalautteita

"Emmi on kouluttajana asiantunteva, innostava, selkeä ja helposti ymmärrettävä -- yhteistyön tekeminen Emmin kanssa on ollut erittäin helppoa ja vaivatonta."


-Koulutuksen tilaaja


"Emmi oli asiantunteva, kannustava ja luotettava, ja hänen kanssaan oli ilo työskennellä!"


-Yksilöasiakas


"Suuri kiitos tästä kuuluu Emmin lujalle ammattitaidolle sekä kokonaisvaltaiselle ja empaattiselle tavalle kohdata, ymmärtää ja lempeästi johdatella toista hänen elämäntilanteessaan ja voinnissaan."


-Yksilöasiakas